Ατυχήματα με προιόντα αεροζόλ

Ατυχήματα με προιόντα αεροζόλ

Ατυχήματα με προιόντα αεροζόλ ανά τον κόσμο

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συνδέσμου μας , για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μελών του , σε θέματα που αφορούν τον κλάδο μας , καθώς και της προσπάθειας του Συνδέσμου μας για την όσο το δυνατόν ασφαλέστερη παραγωγή , μεταφορά , αποθήκευση και χρήση των προιόντων αεροζόλ , αναρτήθηκε στο site του ΣΑΕ , στο πεδίο "ενημέρωση μελών" ένα υπομενού με τίτλο "Ατυχήματα με προιόντα αεροζόλ" στο οποίο θα αναφέρονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα ατυχήματα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο και στα οποία εμπλέκονται προιόντα αεροζόλ.

Σκοπός και στόχος είναι τα ατυχήματα αυτά να γίνονται  παραδείγματα προς αποφυγή και να εμπλουτίζουν την γνώση και τις εμπειρίες μας. 

.


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.