Κανονισμός Βιοκτόνων Προιόντων - Παρουσιάσεις Ημερίδας 22 Ιανουαρίου 2014

Κανονισμός Βιοκτόνων Προιόντων - Παρουσιάσεις Ημερίδας 22 Ιανουαρίου 2014

Η παρουσίαση , στην Ημερίδα του ΣΑΕ , για τον Κανονισμό των Βιοκτόνων Προϊόντων , που έγινε στις 22.01.2014 στα γραφεία του Συνδέσμου , με την ευκαιρία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας , έχει αναρτηθεί στου site του ΣΑΕ στο πεδίο «Ενημέρωση Μελών» και στο υπομενού «Παρουσιάσεις Γεν. Συν. 2014»


Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.