Γενικά

Ημερίδα 22.10.2008

Την Τετάρτη 22.10.2008 έλαβε χώρα Ημερίδα με θέμα : 

" Προιόντα Αεροζόλ - Νεώτερες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τον κλάδο"

στον συνεδριακό χώρο της εταιρείας ΕΛΑΙΣ Unilever Ελλάς.

Οι παρουσιάσεις υπάρχουν στο κεφάλαιο "Παρουσιάσεις".

Για πρόσβαση στην συγκεκριμένη σελίδα, θα πρέπει να είστε μέλος
    
    Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.