Γενικά

Ημερίδα 22.10.2008

Την Τετάρτη 22.10.2008 έλαβε χώρα Ημερίδα με θέμα : 

" Προιόντα Αεροζόλ - Νεώτερες εξελίξεις σε θέματα που αφορούν τον κλάδο"

στον συνεδριακό χώρο της εταιρείας ΕΛΑΙΣ Unilever Ελλάς.

Οι παρουσιάσεις υπάρχουν στο κεφάλαιο "Παρουσιάσεις".

    
    Κατασκευή ιστοσελίδων: ATnet Communications Α.Ε.